Anna Dodas 60
Anna Dodas 60

Anna Dodas 60

L’EMVIC homenatja a Anna Dodas

Amb alumnes de guitarra de l’Aula del Professor Fran Gamallo Liste i Ramon Dordal Vila, alumnes de cant de l’Aula de la Professora Anna Casadevall Puig, Conjunt de Guitarres del Conservatori de Vic i grups de Música de Cambra del Professor Fran Gamallo Liste i Gabriel Coll Trulls. Amb la col·laboració de la professora Natàlia Arroyo Mundó. 

@Toni Mirabent

Anna Dodas i Noguer

(2 de novembre de 1962)

És poca i tardana la informació sobre l’Anna i el seu pas per la nostra escola, no hem pogut trobar-ne informació abans del curs 1978/79, tanmateix  és molt probable que ja en fos alumna amb anterioritat.

Dels registres nominals de què disposem podem dir que fou alumna de la Secció Coral, de Solfeig i Teoria de la Música, d’Harmonia i de guitarra. Els seus professors van ser Benet CampsJoaquim MaideuJosep Baucells i Joan B. Furió. També consta que s’examinà d’aquestes matèries com a alumna lliure del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, que en aquells anys desplaçava un tribunal a Vic per als exàmens corresponents.

Com a guitarrista va participar plenament de l’activitat pròpia del departament de guitarra de la nostra escola, en els concerts de Final de Curs, que en aquell moment es feien a l’espai de l’antiga Biblioteca Jaume Balmes, trobem que va interpretar-hi obres de Luys de MilánFerran Sors i H. Villa-Lobos, cosa que certifica el grau de maduresa interpretativa adquirit.

A partir del curs 1982/83 ja hi consta com a professora de guitarra, junt amb qui havia estat el seu professor Joan B. Furió, i el curs 1985/86 com a professora única d’aquest instrument. Per les memòries d’aquests cursos també ens assabentem que havia estat professora de guitarra de l’Escola de Música de Centelles i de l’escola de Música de Torelló i, tot i no constar-hi, també sabem que n’havia estat de l’Escola de Música de Manlleu però no podem precisar-ne les dates.

A la memòria del 1985/86, en l’apartat de les activitats del professorat, i ha aquesta frase: Poetessa guardonada enguany amb el premi de poesia Amadeu Oller.

L’Anna hauria continuat escrivint i fent música, la música, igual que les paraules, formaven part de la seva vida.

Miquel Casals Guiu